tilmeld link

Hvad er PageRank?

Hvad er Google PageRank - (PR)?

PageRank er en numerisk værdi som repræsenterer hvor betydningsfuld en webside er på nettet - set med Googles briller. Google benytter reglen at hvis een webside linker til en anden webside, så er det sidestillet med at den ene webside giver en demokratisk stemme til den anden webside. Så desto flere stemmer en given webside har, desto mere betydningsfuld må den være. Yderligere, så vil betydningen af websiden der linkes fra spille en rolle i værdien af linket.

pagerank

Google har en algoritme til at afgører disse værdier og resultatet vil ende ud i en PageRank værdi mellem 0-10.
Dette er en af de væsentlige ting der gør Google unik og så populær som den er i dag. De har lavet nogle algoritmer som virker godt, til at bestemme betydningen af hjemmesider. Det er langt fra den eneste faktor de benytter til at rangerer hjemmesider i søgningen, men en væsentlig faktor.

Bemærkning:
Ikke alle links bliver talt med af Google. Fx. så har de filtre til at fjerne links fra diverse link farms. Man kan ikke blive straffet for nogle af de links man har ind til sin side, men man skal passe på ikke at linke til sider som Google har "banned/afvist"
Inden du linker til en anden hjemmeside, så check altid lige Google med site:www.websiden.dk og sikre dig at Google faktisk har den side med i sit indeks. Får du 0 resultater, så link ikke til siden som princip!


Hvordan beregnes PageRank?

For at udregne en websides PageRank, skal alle dens indkommende links tages med i betragtningen. Her tæller både links internt fra din egen side, men også links fra andre hjemmesider på nettet.

PR(A) = (1-d) + d(PR(t1)/C(t1) + ... + PR(tn)/C(tn))

Ovenover ser du algoritmen som benyttes til at udregne en sides PageRank. Dette er den originale version af PageRank modellen Google har offentligjort under udviklingen af den. Og det er i dag en variation af ovenstående de benytter, men det vil Google ikke fortælle nogen om :) Det betyder dog ikke så meget mht. at få en forståelse for hvordan den udregnes.

I eksemplet er 't1 - tn' de sider som linker til webside A, 'C' er antallet af udgående links som siden har, mens 'd' er en dæmpende faktor der som regel sættes til 0.85.

For at omkrive det lidt så man nemmere kan forstå det:

En websides PageRank = 0.15 + 0.85 * (en "del" af den PageRank hver indkommende link har med sig)

"del" = de indkommende links egen PageRank divideret ud på det antal udgående links siden har.

En websides "stemme" giver en andel af sin egen PageRank ud til de sider den linker til. Værdien af den PageRank som linket har med sig, er en smule under sidens egen PageRank (sin egen værdi * 0.85). Og denne værdi er så ligelig fordelt ud på de udgående links på siden.

Påstand:
Udfra dette kunne man så konkluderer at et link fra en PageRank4 side med 5 udgående links, faktisk er mere værd end at have et link fra en PR8 med 100 udgående links. PageRank fra den side der linker til dig er væsentlig, men endnu vigtigere er antallet af udgående links fra den webside. Desto flere udgående links, desto mindre PageRank distribueres ud på hvert link.

Modsigelse:
Hvis PageRank skellet mellem PR1,PR2........PR10 var den samme ville ovenstående påstand holde, men mange mennesker mener at det skel mellem hver PageRank, faktisk er mere logaritmisk opbygget - og meget tyder på det er korrekt antaget. Ingen ved det dog med sikkerhed da Google intet fortæller, men der skulle være meget gode grunde til at antage den var logaritmisk eller tilsvarende opbygget.

Hvis vi nu antager at modsigelsen er korrekt, så vil det være langt sværere at stige endnu en PageRank værdi iforhold til ens tidligere stigninger. Samtidig vil det også betyde at et link fra en PR8 side med mange udgående links er mere værd end fra en PR4 med få udgående.

Uanset hvilken model Google benytter, så er een ting helt sikker. Et indkommende link fra en anden hjemmeside til dig selv VIL være med til at forbedre din egen PageRank.

Det skal også lige bemærkes at når en webside linker ud til en anden webside og giver noget PR fra sig, så mister den ikke sin PR. Dvs. du kan ikke tømme din egen PageRank ved at linke til for mange sider. Man afleverer altså ikke sin PageRank, men simpelthen en stemme med en PR værdi.
Dog skal de lige indskydes at man faktisk mister PageRank indirekte, og det kigger vi på senere i del 2 af denne artikel.

Håber du stadig er med og har tungen lige i munden :)
Lad os nu kigge lidt nærmere på selve beregningerne for PageRank.


Beregning af PageRank:

For at udregne en websides PR, vil dens egen eksisterende PR blive nulstillet (hvis den altså har en PR) og en frisk udregning laves hvor siden nu udelukkende beror på de indkommende PageRank stemmer som websiden har fra links udefra, som kan have ændret sig siden sidste gang siden PageRank blev udregnet.

Udfra tidligere beregning vil man hurtigt kunne få en PageRank værdi, men ved nærmere undersøgelse viser det sig at den værdi faktisk ikke er helt korrekt. Lad os antage vi har 2 sider. A og B som linker til hinanden og de har ingen andre indkommende links. Dette er hvad der vil ske:

Trin 1: Udregn side A's PageRank udfra værdien af de indkommende links (1 link fra B)

Side A har nu en ny PageRank værdi. Udregningen blev lavet udfra værdien af side B. Men B har faktisk et indkommende link (Fra side A) og side B's egen PageRank værdi er faktisk ikke udregnet endnu, så side A's nye PageRank beror faktisk på ukorrekte data og er derfor ikke korrekt.

Trin 2: Udregn side B's PageRank udfra værdien af de indkommende links (1 link fra A)

Side B har nu en ny PageRank værdi, men denne værdi kan hellere ikke være korrekt, da den er udregnet udfra en ukorrekt værdi fra A.

Dette er en typisk situation ved sådanne type beregninger. En lås om man vil.
Vi kan ikke udregne side A's PageRank før vi kender side B's PageRank, og vi kan ikke udregne side B's PageRank før vi kender side A's PageRank

Det Google nu gør er at gentage disse beregninger igen og igen. Ved hvert gennemløb nærmer man sig mere og mere den "sande værdi", men den vil aldrig blive opnået 100%.. Dette er grunden til at der går en 3-4 måneder imellem hver PageRank update, da det kræver en del gentagelser af beregningerne for at få en brugbar værdi.

Jeg afslutter nu denne del 1 af forklaringen af PageRank. Del 2 vil komme på en senere dato :)
Deltag gerne i debat forummet hvor jeg har oprettet en tråd til PageRank.

Værktøjer til PageRank:

Referencer og hjælp: